Giá tốt 24/7 - Giatot247.com

Đối tác vận chuyển - giao nhận

Phương thức vận chuyển - giao nhận

- Giao hàng thông qua đối tác của www.GIATOT247.com đối với hàng hóa có kích thước nhỏ.

- Giao hàng thông qua nhân viên của www.GIATOT247.com đối với hàng hóa có kích thước lớn.

- Giao hàng tận nơi có tính phí tùy theo khoảng cách địa lý.

Thời hạn vận chuyển - giao nhận

- Khu vực Hồ Chí Minh: 24h - 48h từ lúc phát sinh đơn hàng.

- Khu vực khác: 48h - 96h từ lúc phát sinh đơn hàng.

Giao hàng toàn quốc, vận chuyển linh hoạt

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng, khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.